ANPC

Legislatia si puncte utile de pe ANPC

Ce este o reclamatie / sesizare?

“Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

 

 

Cine poate depune o reclamatie la ANPC?

„Consumatorul – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata.

 

– Reclamatiile si sesizarile adresate ANPC pot fi depuse doar de catre consumatori persoane fizice.

 

– Divergentele intre operatorii economici nu intra in sfera de competenta a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

 

„Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

 

 

 

 

Acceseaza site-ul ANPC